Al Imam Syeikh Abdullah bin Bayyah

pencintabinbayyah_BPuEUwzgE1c

Syeikh Abdullah bin Bayyah dilahirkan pada 1935 di Republik Islam Mauritania, negara yang terletak di benua Afrika. Ayahnya Syeikh Mahfudz bin Bayyah, merupakan seorang ulama terkemuka dan sekaligus ketua persatuan ulama se-Mauritania. Syeikh Bin Bayyah menjalani masa studinya di Mauritania, yakni di sekolah ayahnya sendiri. Di sini ia mempelajari ilmu Al-Quran dan penafsirannya, ilmu hadis, fiqih, qaidah al-fiqhiyyah, nahwu-sharaf, dan sebagainya. Pada usia ke-24 ia melanjutkan studinya di Tunisia dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam dan mengikuti pelatihan menjadi Qadhi.

Baca lebih lanjut

Iklan